Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

Α' Μέρος - Κούβα, Φ.Κάστρο και Τσε Γκεβάρα - Η άποψη, το 1968, του Μαρξιστικού-Λενινιστικού Κινήματος

Εδώ μπορείτε να βρείτε το Β΄ Μέρος - Κούβα, Φ.Κάστρο και Τσε Γκεβάρα - Η άποψη, το 1968, του Μαρξιστικού-Λενινιστικού Κινήματος

Η ρεβιζιονιστική Σοβιετική Ένωση κάνει την επεκτατική της διείσδυση με το πρόσχημα της δήθεν λενινιστικής πολιτικής βοή­θειας προς τον απελευθερωτικό αγώνα των λαών, προσποιούμενη το φυσικό σύμμαχο αυτών των χωρών και λαών. Οι σοβιετικοί ρεβιζιονιστές χρησιμοποιούν και διαδίδουν συνθήματα με σοσιαλιστικό χρώ­μα, σαν μέσο διείσδυσης στην Αφρική και αλλού, για να εξαπατήσουν τους λαούς που ποθούν να απελευθερωθούν, να εξαλείψουν την κατα­πίεση και εκμετάλλευση και που ξέρουν ότι ο μόνος δρόμος της πλή­ρους εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης είναι ο σοσιαλισμός.
Στην επέμβασή της η Σοβιετική Ένωση παρασύρει και τους συμ­μάχους ή, καλύτερα να λέμε, τους δορυφόρους της. Αυτό το βλέπουμε συγκεκριμένα στην Αφρική, όπου οι σοβιετικοί σοσιαλιμπεριαλιστές και οι κουβανοί μισθοφόροι τους επεμβαίνουν με το πρόσχημα ότι βο­ηθούν την επανάσταση. Αυτό είναι ψέμα. Η επέμβασή τους δεν είναι παρά αποικιοκρατική πράξη που αποσκοπεί στην κατάκτηση αγορών και στην καθυπόταξη των λαών.
Τέτοια είναι η επέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης και των κουβα­νών μισθοφόρων στην Αγκόλα. Αυτοί δεν είχαν και δεν έχουν καθό­λου σκοπό να βοηθήσουν την αγκολέζικη επανάσταση, αλλά να μπήξουν τα νύχια τους στην αφρικανική αυτή χώρα που απόκτησε κάποια ανεξαρτησία ύστερα από το ξεκούμπισμα των πορτογάλων αποικιο­κρατών. Οι κουβανοί μισθοφόροι είναι αποικιακός στρατός σταλμέ­νος από τη Σοβιετική Ένωση για να καταλάβει αγορές και στρατηγι­κές θέσεις στις χώρες της Μαύρης Αφρικής, για να περάσει από την Αγκόλα σε άλλα κράτη, ώστε να μπορέσουν και οι σοβιετικοί σοσιαλιμπεριαλιστές να δημιουργήσουν μια σύγχρονη αποικιακή αυτοκρα­τορία.
Η Σοβιετική Ένωση και ο μισθοφόρος της, η Κούβα, με το πρό­σχημα της βοήθειας για την απελευθέρωση των λαών, επεμβαίνουν σε άλλες χώρες με στρατό εξοπλισμένο με κανόνια και πολυβόλα, δήθεν για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού που δεν υπάρχει ούτε στην ίδια τη Σοβιετική Ένωση ούτε και στην Κούβα. Αυτά τα δύο αστικό-ρεβιζιονιστικά κράτη εισέβαλαν στην Αγκόλα για να βοηθήσουν μια καπι­ταλιστική κλίκα να πάρει την εξουσία, σε αντίθεση με τους σκοπούς του αγκολέζικου λαού, που αγωνίστηκε ενάντια στους πορτογάλους α­ποικιοκράτες για να κερδίσει την ελευθερία. Ο Αγκοστίνο Νέτο παίζει το παιγνίδι των Σοβιετικών. Όντας σε διαμάχη με την άλλη φράξια, κάλεσε σε βοήθεια τους Σοβιετικούς για να πάρει ο ίδιος την εξουσία. Οι φαγωμάρες των δύο αγκολέζικων αντιμαχόμενων φατριών δεν είχαν καθόλου επαναστατικό λαϊκό χαρακτήρα. Η σύγκρουσή τους ήταν διαπάλη κλικών για εξουσία. Καθεμιά απ' αυτές υποστηριζόταν από διάφορα ιμπεριαλιστικά κράτη. Σ' αυτή τη σύγκρουση κέρδισε ο Α­γκοστίνο Νέτο, ενώ στην Αγκόλα όχι μόνο δε νίκησε ο σοσιαλισμός, αλλά ύστερα από την εξωτερική επέμβαση εγκαθιδρύθηκε εκεί η σο­βιετική νεοαποικιοκρατία.


( Ε.Χότζα, Διαλεκτά Έργα, Tομ.3, Εκδ. Πλανήτης, σελ 441-442, από το έργο του Ε.Χοτζα, "Ιμπεριαλισμός και Επανάσταση", Απρίλης 1978 )

Οι υπογραμμίσεις και επισημάνσεις είναι δίκες μου 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου